Rijbewijs D+DE met vakbekwaamheid

Bus

Rijbewijs D+DE met vakbekwaamheid

Bus

Rijbewijs D+DE met vakbekwaamheid

Bus

Rijbewijs D+DE met vakbekwaamheid

Bus

Maak van je passie je beroep

Met een rijbewijs D-DE en vakbekwaamheid vervoer je passagiers als een professional. Begin vandaag aan je nieuwe carrière als buschauffeur.

Algemeen

Het rijbewijs vakbekwaamheid (code 95) is een essentieel onderdeel voor iedereen die beroepsmatig passagiers vervoert met voertuigen in de categorieën D (bus) en DE (bus met aanhanger) binnen de Europese Unie. Bij Rijschool Car & Truck kun je deze vakbekwaamheid behalen. Deze vakbekwaamheid is ingevoerd om de veiligheid op de weg te verbeteren, de professionaliteit van chauffeurs te verhogen en ervoor te zorgen dat alle bestuurders over de noodzakelijke kennis en vaardigheden beschikken om hun werk veilig en efficiënt uit te voeren.

Wat is vakbekwaamheid (code 95)?

Vakbekwaamheid (code 95) is een certificering die wordt toegevoegd aan het rijbewijs van beroepschauffeurs om aan te geven dat zij voldoen aan de Europese richtlijnen voor professionele rijvaardigheden en kennis. Deze richtlijnen zijn vastgesteld om een hoog niveau van verkeersveiligheid en een uniforme standaard voor beroepschauffeurs in de hele EU te waarborgen.

Waarom is vakbekwaamheid belangrijk?

 • Verkeersveiligheid
  Het verbeteren van de verkeersveiligheid door ervoor te zorgen dat chauffeurs goed opgeleid zijn en beschikken over actuele kennis van de verkeersregels en veiligheidsvoorschriften.
 • Professionaliteit
  Het verhogen van de professionaliteit in de transportsector door chauffeurs te voorzien van de benodigde vaardigheden en kennis om hun werk efficiënt en verantwoord uit te voeren.
 • Wettelijke verplichting
  Het is een wettelijke vereiste voor iedereen die beroepsmatig personen vervoert met een bus of bus met aanhanger. Zonder vakbekwaamheid mogen chauffeurs deze voertuigen niet commercieel besturen.
 • Klantveiligheid
  Het waarborgen van de veiligheid van passagiers door ervoor te zorgen dat chauffeurs goed getraind zijn in passagiersbeheer, noodprocedures en defensief rijden.
 • Onderdelen van de vakbekwaamheid
  De vakbekwaamheid bestaat uit een initiële basisopleiding en verplichte periodieke nascholing. De initiële basisopleiding moet worden voltooid voordat je beroepsmatig aan de slag kunt als chauffeur, terwijl de nascholing iedere vijf jaar moet worden herhaald om ervoor te zorgen dat je kennis en vaardigheden up-to-date blijven.
 • Initiële Basisopleiding
  Bestaat uit een uitgebreide training die zowel theoretische als praktische onderdelen omvat. Dit zorgt ervoor dat chauffeurs een grondig begrip hebben van alle aspecten van het besturen van een bus en het omgaan met passagiers.
 • Nascholing
  Iedere vijf jaar moet een nascholing van 35 uur worden gevolgd. Deze nascholing bestaat uit verschillende modules die gericht zijn op verkeersveiligheid, gezondheid, servicegerichtheid en milieuvriendelijk rijden.

Voordelen van de vakbekwaamheid

Betere werkmogelijkheden: Met een vakbekwaamheid (code 95) heb je betere kansen op de arbeidsmarkt omdat je voldoet aan de Europese normen voor beroepschauffeurs.

Verbeterde vaardigheden: De opleiding en nascholing helpen je om je rijvaardigheden en kennis continu te verbeteren, wat je een veiligere en efficiëntere chauffeur maakt.

Hogere klanttevredenheid: Goed opgeleide chauffeurs kunnen beter omgaan met passagiers, wat leidt tot hogere tevredenheid en betere dienstverlening.

Voor wie is vakbekwaamheid (code 95) verplicht?

De vakbekwaamheid (code 95) is verplicht voor alle bestuurders in de Europese Unie die beroepsmatig personen vervoeren met voertuigen in de categorieën D (bus) en DE (bus met aanhanger). Bij Rijschool Car & Truck kun je deze certificering behalen. Deze certificering is ontworpen om ervoor te zorgen dat alle beroepschauffeurs beschikken over de benodigde kennis en vaardigheden om hun taken veilig en effectief uit te voeren. Hieronder wordt in detail beschreven voor welke specifieke groepen deze vakbekwaamheid vereist is.

Beroepschauffeurs van Openbaar Vervoer

Bestuurders die werken voor openbaarvervoerbedrijven of particuliere busmaatschappijen vallen onder deze categorie. Dit omvat chauffeurs van:

 • Stadsbussen:
  Bestuurders die passagiers vervoeren binnen stedelijke gebieden, met frequent stoppen en starten in druk stadsverkeer.
 • Streekbussen:
  Chauffeurs die langere afstanden afleggen tussen steden en dorpen, vaak met minder frequentie dan stadsbussen.
 • Langeafstandsbussen:
  Bestuurders die langeafstandsreizen maken, vaak tussen verschillende regio’s of landen, waarbij passagierscomfort en -veiligheid gedurende lange periodes belangrijk zijn.

Chauffeurs van Toeristische Bussen

Bestuurders die werkzaam zijn in de toeristische sector en passagiers vervoeren voor recreatieve en toeristische doeleinden. Dit omvat:

 • Touringcars:
  Bestuurders die toeristische routes rijden en passagiers vervoeren naar toeristische bestemmingen.
 • Sightseeingbussen:
  Chauffeurs die rondleidingen geven in steden of toeristische gebieden.

Scholierenvervoer

Bestuurders die verantwoordelijk zijn voor het vervoer van scholieren naar en van school met speciale schoolbussen. Deze chauffeurs moeten extra aandacht besteden aan de veiligheid van jonge passagiers en de specifieke eisen voor het stoppen en starten bij scholen.

 

Bedrijfsvervoer

Bestuurders die werknemers vervoeren naar en van werkplekken met bedrijfsbussen. Dit kan omvatten:

 • Pendeldiensten:
  Chauffeurs die pendeldiensten verzorgen tussen woon- en werkplekken, vaak met vaste routes en tijden.
 • Speciaal bedrijfsvervoer:
  Bestuurders die werknemers naar specifieke evenementen, beurzen of bedrijfslocaties vervoeren.

Touringcars met Aanhanger

Bestuurders die bussen besturen met een aanhanger voor extra bagage of passagiersruimte. Dit omvat:

 • Touringcars:
  Bestuurders die langeafstandsbussen met aanhangers besturen, waarbij extra ruimte nodig is voor bagage of extra passagiers.
 • Specifiek Goederenvervoer:
  Chauffeurs die specifieke goederen vervoeren met een bus en aanhanger combinatie, zoals bij evenementen of mobiele units.

Specifieke Vrijstellingen

Hoewel de vakbekwaamheid (code 95) in de meeste gevallen verplicht is, zijn er enkele specifieke groepen die vrijgesteld kunnen zijn:

 • Nood- en Reddingsdiensten:
  Bestuurders die werkzaam zijn bij brandweer, politie, ambulancediensten of andere nooddiensten zijn vrijgesteld wanneer zij de voertuigen besturen in het kader van hun officiële taken.
 • Defensiepersoneel:
  Militairen die voertuigen besturen als onderdeel van hun militaire dienst zijn vrijgesteld.
 • Voertuigen voor Technische Controle:
  Bestuurders die voertuigen besturen naar een keuringsstation voor technische controle zijn vrijgesteld.
 • Voertuigen voor Reparatie of Onderhoud:
  Bestuurders die voertuigen besturen voor test-, onderhouds- of reparatieritten zijn vrijgesteld.
 • Landbouw- of Bosbouwvoertuigen:
  Bestuurders van landbouw- of bosbouwvoertuigen die alleen binnen een bepaald gebied rijden en niet op openbare wegen, zijn vaak vrijgesteld.
 • Privégebruik:
  Bestuurders die hun rijbewijs D of DE uitsluitend voor privédoeleinden gebruiken en niet voor commerciële activiteiten, zijn vrijgesteld.

Basiskwalificaties voor het behalen van vakbekwaamheid (code 95) voor rijbewijs D en DE

Om de vakbekwaamheid (code 95) voor rijbewijs D (bus) en DE (bus met aanhanger) te behalen, moet je aan bepaalde basiskwalificaties voldoen. Hier volgt een overzicht van de vereisten en de stappen die je moet doorlopen.

Voorwaarden voor deelname

 • Leeftijd
  • Je moet minimaal 21 jaar oud zijn om de opleiding voor vakbekwaamheid te starten.
 • Rijbewijs
  • Je moet in het bezit zijn van een geldig rijbewijs D voor het besturen van bussen.
  • Voor vakbekwaamheid DE moet je een geldig rijbewijs D hebben en geslaagd zijn voor het praktijkexamen voor rijbewijs DE.
 • Medische keuring
  • Een geldige medische keuring is vereist om te bevestigen dat je lichamelijk en geestelijk geschikt bent om beroepsmatig een bus te besturen.

Opleidingsprogramma

De initiële basisopleiding voor vakbekwaamheid bestaat uit zowel theoretische als praktische onderdelen en kan op twee manieren worden gevolgd: via een reguliere cursus of een verkorte cursus.

Reguliere cursus

 • Theorie
  • Theoretische opleiding:
   Minimaal 280 uur training, waarin onderwerpen zoals verkeersregels, veiligheid, eerste hulp, en rij- en rusttijden worden behandeld.
  • Examen:
   Na de theoriecursus moet je slagen voor een theoretisch examen dat bestaat uit multiple-choice vragen, open vragen en case studies.
 • Praktijk
  • Praktische opleiding:
   Minimaal 20 uur rijopleiding onder toezicht van een erkende instructeur. Hierbij leer je onder andere complexe manoeuvres, rijden in verschillende verkeerssituaties en passagiersbeheer.
  • Examen:
   Na de praktijkcursus moet je slagen voor een praktijkexamen waarin je rijvaardigheden, verkeersinzicht en technische kennis worden getest.

Verkorte cursus (voor oudere bestuurders)

 • Theorie
  • Theoretische opleiding:
   Minimaal 140 uur training, waarin dezelfde onderwerpen als in de reguliere cursus worden behandeld.
  • Examen:
   Na de theoriecursus moet je slagen voor een theoretisch examen.

Praktijk

 • Praktische opleiding:
  Minimaal 10 uur rijopleiding.
 • Examen:
  Na de praktijkcursus moet je slagen voor een praktijkexamen.

Examens

 • Theoretisch examen
  • Inhoud:
   Verkeersregels, verkeersinzicht, veiligheidsvoorschriften, technische kennis van voertuigen, rij- en rusttijden en gezondheid en veiligheid.
  • Opzet:
   Multiple-choice vragen, open vragen en case studies.
  • Duur: Ongeveer 3 uur.
 • Praktisch examen
  • Inhoud:
   Voertuig controle, uitvoeren van diverse manoeuvres, rijden in verschillende verkeerssituaties en passagiersbeheer.
  • Opzet:
   Beoordeling van rijvaardigheden tijdens een rit van 45 tot 60 minuten.
  • Voorwaarden:
   Een geldige medische keuring en alle vereiste documenten zijn noodzakelijk.

Certificering en geldigheid

 • Certificaat van vakbekwaamheid:
  Na het succesvol afronden van de theorie- en praktijkexamens ontvang je het certificaat van vakbekwaamheid (code 95), dat wordt toegevoegd aan je rijbewijs.
 • Geldigheid:
  Het certificaat is vijf jaar geldig. Om de vakbekwaamheid te behouden, moet je elke vijf jaar een nascholing van 35 uur volgen.

Nascholing voor Vakbekwaamheid (code 95) voor Rijbewijs D en DE

De nascholing voor vakbekwaamheid (code 95) is essentieel om ervoor te zorgen dat beroepschauffeurs continu up-to-date blijven met de nieuwste regelgeving, veiligheidsvoorschriften en rijtechnieken. Elke vijf jaar moeten beroepschauffeurs een verplichte nascholing volgen om hun vakbekwaamheid te verlengen en de code 95 op hun rijbewijs te behouden.

Doel van de Nascholing

De nascholing heeft als doel:

 1. Actuele Kennis: Chauffeurs voorzien van de meest recente informatie over verkeersregels, veiligheidsvoorschriften en technische ontwikkelingen.
 2. Veiligheid en Efficiëntie: Verbeteren van rijtechnieken en verkeersveiligheid, en het bevorderen van brandstofefficiëntie.
 3. Klantgerichtheid: Verbeteren van de klantgerichtheid en dienstverlening aan passagiers.

Vereisten voor Nascholing

 • Frequentie: Elke vijf jaar moeten beroepschauffeurs een nascholing van 35 uur volgen.
 • Module-indeling: De nascholing is opgedeeld in verschillende modules die elk specifieke onderwerpen behandelen.

Inhoud van de Nascholing

De nascholing bestaat uit verschillende modules die elk gericht zijn op een specifiek aspect van het beroep. De totale duur van de nascholing moet minimaal 35 uur bedragen.

Verkeersveiligheid en Rijtechnieken

 • Geavanceerde Rijtechnieken: Training in defensief rijden, anticiperen op verkeerssituaties en het veilig besturen van een bus met aanhanger in diverse omstandigheden.
 • Ongevallenpreventie: Technieken en strategieën om ongevallen te voorkomen, inclusief noodprocedures en eerste hulp.

Gezondheid en Veiligheid

 • Ergonomie: Best practices voor een gezonde zithouding en het voorkomen van lichamelijke klachten door langdurig rijden.
 • Gezondheidsmanagement: Informatie over het behouden van een goede gezondheid, inclusief voeding, lichaamsbeweging en stressmanagement.
 • Eerste Hulp: Basisprincipes van eerste hulp bij ongevallen of gezondheidsproblemen van passagiers.

Servicegerichtheid en Klantvriendelijkheid

 • Klantgerichtheid: Training in communicatievaardigheden, klanttevredenheid en het omgaan met verschillende soorten passagiers.
 • Klantenservice: Best practices voor het leveren van uitstekende service aan passagiers, inclusief het omgaan met klachten en het bieden van assistentie.

Milieubewust en Brandstofefficiënt Rijden

 • Brandstofefficiëntie: Technieken om brandstofverbruik te verminderen en milieuvriendelijk te rijden, zoals het optimaliseren van rijstijl en het verminderen van onnodig stationair draaien.
 • Milieubewustzijn: Informatie over de impact van rijgedrag op het milieu en maatregelen om deze impact te minimaliseren.

Technische Aspecten en Regelgeving

 • Voertuigonderhoud: Basiskennis van voertuigonderhoud en -inspecties om technische problemen te voorkomen en de levensduur van het voertuig te verlengen.
 • Wet- en Regelgeving: Updates over nieuwe wet- en regelgeving die van invloed zijn op het beroepsvervoer, inclusief rij- en rusttijden, en verkeersregels.

Module Keuze

Chauffeurs kunnen vaak kiezen uit een reeks modules om aan de vereiste 35 uur nascholing te voldoen. Dit stelt hen in staat om de nascholing af te stemmen op hun specifieke behoeften en interesses. Bij Rijschool Car en Truck bieden we een breed scala aan modules zodat elke chauffeur een passende nascholing kan volgen.

Certificering en Geldigheid

Na het succesvol afronden van de nascholing wordt de vakbekwaamheid (code 95) verlengd voor een periode van vijf jaar. Dit wordt op het rijbewijs vermeld door middel van een code (95) met de geldigheidsdatum.

Afspraken en Betalingen voor Theorie- en Praktijkexamens

Theorie-examens

 • Zelf afspraken maken:
  Leerlingen maken en betalen doorgaans zelf hun afspraken voor mondelinge theorie-examens bij een examencentrum naar keuze.
 • Hulp van de rijschool:
  Op verzoek kan onze rijschool ook een afspraak voor het mondelinge examen voor je regelen.

Praktijkexamens

 • Rijschool regelt alles:
  Onze rijschool zorgt voor het plannen van de datum en de verdere afhandeling van praktijkexamens;

Afwezigheid bij examens

 • Niet verschijnen:
  Bij afwezigheid voor zowel theorie- als praktijkexamens worden de vereiste retributies altijd in rekening gebracht, ongeacht de reden (ziekte of andere).

Verantwoordelijkheid van de leerling

 • Documenten:
  Bij elk examen is de leerling zelf verantwoordelijk voor het meenemen van de vereiste documenten.

Wat je moet meenemen

 • Voor het theorie-examen
  • Identiteitskaart
  • Rijbewijs
  • Bij verlies of diefstal: Neem direct contact met ons op.
 • Voor het praktijkexamen
  • Identiteitskaart (bij verlies of diefstal: Neem direct contact met ons op)
  • Rijbewijs (bij verlies of diefstal: Neem direct contact met ons op)
  • Geldige en originele medische keuring voor groep 2 voertuigen
  • Attest van slagen voor het gecombineerde theorie-examen